RainCoat

‘Çatlamaya karşı en iyi savunma’

RainCoat, kirazda meyve çatlamasını en üst seviyede azaltarak, ürün kalitesini korur ve arttırır.

Doğal bir emilasyon teknolojisine sahip RainCoat, meyve yüzeyinin geçirgenliğini en aza indirerek çatlamasına neden olan ıslanma ve aşırı nemlenmeye karşı etkili bir savunma sağlar.

RainCoat’ın faydaları;

  • Doğal emilasyon teknolojisi sayesinde ciddi miktarda meyve çatlamasını azaltır.
  • Kalıntı bırakmadan kirazın doğal kütikula yüzeyini tamamlar.
  • Kirazda su kaybına neden olmaz ve meyve kalitesine olumsuz etki yapmaz.

Kullanım Talimatı

RainCoat, yağmur nedeniyle kirazlarda meydana gelen çatlamaları engellemek amacıyla kullanılan hidrofobik biofilm’dir. RainCoat, kirazın olgunlaşma dönemi boyunca yağmura karşı meyve üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturarak meyve yüzeyini ve kütikula bütünlüğünü koruyarak çatlamalarını maksimum seviyede engeller. RainCoat, sadece kiraz içindir.

Önerilen uygulama dozu: 1litre RainCoat / 200 litre su/dekar. (dönüm – 1000m2 başına uygulanacak RainCoat miktarı 1 litreyi aşmamalıdır.)

Uygulama dönemi: Meyve renk dönüşümü (yeşilden saman rengine) başlangıcında ilk uygulama yapılır. İkinci uygulama, ilk uygulamadan 7-10 gün sonra gerçekleştirilir. Her iki uygulamada yağıştan en az 24 saat önce yapılmalıdır. İlk uygulama GA ile birlikte yapılacaksa, uygulama öncesinde en az 72 saat yağmur yağmadığından emin olunuz. Birinci ve ikinci uygulama arasındaki zamanlama yağmura bağlı olarak uzayabilir. Maksimum etki için kiraz meyvesi tam olarak RainCoat ile kaplanmalıdır. RainCoat uygulamalarını sadece hava üflemeli püskürtücüleri kullanarak gerçekleştiriniz.

Karıştırılma Talimatı

Kullanmadan önde ambalajı iyice çalkalayınız. Uygulamadan önce mutlaka tank temizliğini en hassas biçimde gerçekleştirin. İlk uygulamadan istenirse tank karışımına Gibberalic Acid (GA) ilave edilebilir.

RainCoat uygulamalarında tank içine, hiçbir yayıcı-yapıştırıcı veya herhangi bir farklı ürün kesinlikle karıştırılmamalı veya bulundurulmamalıdır.

İlgili Ürünler

Menü