LITHOvit

Lithovit Doğal CO2 toprak düzenleyicisi açık ve kapalı alanlarda etkin olarak başarıyla kullanılabilir. Kalsiyum karbonat, çok sayıda mikro besin elementi ile desteklenmektedir.

Lithovit parçacıkları bitki stomaları yoluyla emilimi doğrudan yapılabilecek kadar küçüktür, [tanecik çapları 200 nanometre (0,0002 mm) ve 10 mikro (0,01 mm) arasında]. Yapraklarda hücre boşlukları arasında Lithovit parçacıkları CO2 ve diğer mikro elementleri serbest bırakarak aktif hale geçmesini sağlar.

Normal havanın CO2 içeriği %0,04 (on binde dört) vol. dır. Bu da düşük CO2 miktarı anlamına gelir. Düşük CO2 den en çok kültür bitkileri etkilenir ve optimum miktarda fotosentez yapamaz. Sıcaklık koşullarının olumlu olduğunu ve ortamda yeterli besin maddelerinin ve suyun bulunduğunu kabul etsek dahi maksimum fotosentez seviyesi havada  CO2  miktarının %0,1 (binde bir) vol. olması halinde gerçekleşir. Doğal CO2 yaprak gübresi Lithovit, kullanımı bitkilerde fotosentez performansını arttırır ve buna ek olarak Lithovit içeriği mikro besin elementleriyle bu etkisini daha da güçlü hale getirir.

Lithovit ‘in Olumlu Etkileri;

 

  • Bitkinin yapraklarında bulunan stomaları vasıtasıyla, bitki bünyesine alınabilmesine olanak sağlayan tane büyüklüğü %100’ü 25 Mikron ve daha küçük, %72’si 10 Mikron ve daha küçüktür.
  • Lithovit ile bitkiye %250 oranında daha fazla CO2 verilerek, bitkinin fotosentez yapma hızının artmasına yardımcı olur.

İlgili Ürünler

Menü