Nzone

NZONE & NZONE MAX Azot’u yönetir.

Çiftçimiz tarımsal üretim sırasında bir çok bilinmeyenle başa çıkmak zorundadır. NZONE’u bu bilinmeyenlerin bir çeşit sigortası olarak görebiliriz. Zira; NZONE Azot’u en etkili şekilde yöneterek çiftçimize fayda ve avantaj sağlar.

Bitkiler Azot’u Amonyum (NH4+) ve Nitrat (NO3-) olarak iki formda alırlar. Bu formlardan Amonyum pozitif(+) yük içerir ve toprakta kararlı haldedir. Nitrat ise negatif yük içerir ve Azot’un kararsız formudur.

Doğa, Azot’un toprak bakterileri tarafından Nitrat’a dönüştürülmesi sebebiyle NH4+ formunda (kararlı form) kalmasına izin vermez. İşte, NZONE Azot’un Amonyum formunda kalması için gerekli olan değişim bölgelerini arttırarak daha fazla Amonyum formunda Azot’un bulunmasıyla Azot’un verimliliği ve uygulandığı yerde bitkinin verim potansiyelinin artışı sağlanır.

Amonyum toprakta var olan iyonları değişim alanlarında kendine çekme yeteneğine sahiptir. Nitrat ise aksine iyonları iter. Negatif (-) yüklü Nitrat toprakta serbestçe hareket edebilme kabiliyetindedir. Toprakta serbestçe dolaşan Nitrat; buharlaşma, yıkanma ve denitrifikasyon sebebi ile hızla yok olmasına rağmen, bitkiler tarafından Azot’un topraktan alınımındaki en yaygın formudur.

NZONE  nasıl çalışır?

NZONE, Üre ile karıştırılarak harmanlanır, serpme (fır fır) yöntemi veya damlamadan toprağa tatbik edilir. Ayrıca, UAN (Üre Amonyum Nitrat 28-30-32%) ile karıştırılarak yapraktan uygulanır. NZONE, toprakta meydana gelen bir dizi reaksiyon (ayrıştırma) neticesinde hidrojen iyonlarının açığa çıkmasına yardımcı olur. Bu da değişim alanlarında (kök bölgesi) Anhidre (susuz) Amonyak’ın (NH3), Amonyum (NH4+) formuna dönüşüm oranını artırır.

Üre, Üreaz enzimi ile Azot’un toprakta parçalanması neticesinde Amonyum Karbonat, (NH4+)2CO3 formuna dönüşür. Bu aşamadan sonra devreye giren NZONE  Amonyum Karbonatla reaksiyona girerek, Amonyum Hidroksit ve Calcium Karbonat’ın açığa çıkmasını sağlar. Calcium Karbonat topraktaki değişim alanlarında kısa süreli pH artışına neden olur. Bu olay pozitif yüklü Hidrojen iyonlarının açığa çıkmasının esas nedenini teşkil eder. Amonyum formundaki Azot’un Buharlaşma,Yıkanma, Denitrifikasyon ile yok olmasına karşı önlem alınmış olunur, Azot korunur.

Dolayısıyla NZONE toprakta Azot kaybını engelleyerek, Azot alınımını ve verimliliğini arttırır.

NZONE,  

  • Her türlü Azot kaybını azaltır.
  • Azot’un toprakta NH4 + formunda kalmasını teşvik eder.
  • Toprak altı ve üstünde çalışır.
  • Bitki tarafından Azot alınımını arttırır.
  • Azot’un aktif hale gelmesi için toprak işlemeye, sulamaya ve yağmura gerek yoktur.
  • Her türlü Azot uygulamalarında zamanlama açısından yağışlara ihtiyaç duyulmaz.
  • Üre tarafından çok hızlı ve kolayca absorbe edilir, kokusuzdur.
  • İnsanlara alet ve ekipmanlara zarar vermez, çevrecidir.
  • NZONE, Üre ve Üre Amonyum Nitrat – UAN (28%, 30% veya 32%) ile uyumludur.
  • Toprakta Azot’un Amonyum (NH+) formunda kalmasını teşvik ederek Azot kayıplarını minimize eder ve Azot alınımını arttırarak verim artışı sağlar.

İlgili Ürünler

Menü