JACK’S PROF. MOST – İz Element

Bitkinin büyüme, çiçeklenme, meyve tutum ve olgunlaşma döneminde 4 – 5 defa 0,5 – 1,5 Kg / Dekar / Gün dozunda topraktan veya 1 – 2 defa 100 gr / 100 Litre Su dozunda yapraktan uygulanır.

 

Tamamı Suda Çözünür

 
Garanti Edilen İçerik    W/W
Bor (B)    % 1,2
Bakır (Cu)    % 2
Demir (Fe)    % 7
Mangan (Mn)    % 8
Çinko(Zn)    % 4,3

İlgili Ürünler

Menü