Global Humic Products, Kanada

GHP Liquid Humus Plus;
Hümalitin özellikleri çevre, tarım ve sağlık sektörlerinde uygulamaya uygundur.
Organik madde toprak verimliliğinde, çevrenin korunmasında ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmada önemli roller oynar. Toprak organik maddesinin ana bileşeni olan hümik maddeler, çeşitli toprak özelliklerini ve biçimlerini etkiler. Hümik asit (HA), hümik maddelerin önemli bir bileşenidir ve bileşimi, yapısı ve özellikleri doğrudan toprak verimliliği ve mahsul verimi ile ilgilidir. Fulvik asitler, hümik maddelerin daha küçük molekülleridir ve hümik asitlerin katyon değişim kapasitesinin (CEC) iki katıdır. Küçük boyutları nedeniyle bitki kök, gövde ve yapraklarına serbestçe girerek bitki dokularına mineraller taşırlar.

Tarım, bahçecilik ve çim uygulamalarında hümik asitlerin besin maddelerini toprak kök bölgesinde muhafaza ederek besin mevcudiyetini arttırdığı gösterilmiştir. Hümik ürünlerin yüksek katyon değişim kapasitesi (CEC), toprak nemini muhafaza etme ve bitki büyümesini ve verimini artırmak için önemli bitki besinlerini sağlama yeteneği ile sonuçlanır. Fosfor ve azot alımındaki artışlar, çok sayıda araştırma denemesi ile kanıtlanmıştır.
Çevresel uygulamalarda, hümik ürünlerin yapı ve su tutma kapasitesini iyileştirdiği, mikrobiyal büyümeyi arttırdığı ve kumlu toprakları topladığı gösterilmiştir. Hümik ürünler aynı zamanda sorunlu topraklarda potasyum mevcudiyetini de artırabilir. Toprağa hümik ürünlerin eklenmesi, toprağın verimliliğinin artmasına neden olur. Çevre endüstrisi için daha hızlı, daha verimli ve daha kaliteli arazi ıslahına yol açabilir.

GHP Liquid Humus Plus’ın Faydaları Nelerdir?

Bugün için;
Toprağın organik madde içeriğini arttırır.
Kök büyümesini geliştirir.
Besin alımını teşvik eder.
Bitkiyi güçlendirir, hastalıklara direncini arttırır.
Mikrobiyal aktivite için şelatlama özelliğiyle katalizör etkisi yapar.
Katyon Değişim Kapasitesi (CEC)’ni yükseltir.

Ve yarın için;
Toprak yapısını iyileştirir.
Toprak eğimini dengeler.
Toprağı kabartıp, sertleşmesini önler.
Bitki artıklarının toprakta parçalanmasını hızlandırır.
Toprağın su tutma kapasitesini artırır.
Toprak patojenlerini azaltmaya yardımcı olur.
Toprak tuzluluğunu azaltır.
Toprak erozyonunu azaltır.
Sızıntıyı azaltır.

İlgili Ürünler

Menü