BorPak

Borpak, zeytin, pamuk, bağ, tarla bitkileri, sebzeler, meyveler ve diğer tüm bitkilerde yapraktan ve bor seviyesi düşük topraklarda da topraktan uygulanabilen bitki tarafından kompleks yapısı gereği alınımı çok hızlı gerçekleşen özel bir yaprak gübresidir.

Bor, bitki içerisinde hareketi kısıtlı olan bir elementtir. Fakat önemli işlevleri vardır. Bor özelikle bitkilerde karbonhidrat metabolizmasını düzenler. Bu protein sentezi, tohum ve hücre duvarı oluşumu çimlenme (filizlenme) için gereklidir.

Bor, şeker translokasyon’u ile ilişkilidir. Yapraktan uygulanan BorPak  sayesinde bitkinin çimlenmesi, meyve tutumu ve verim artışı sağlanır. İyi bir bitki gelişimi için BorPak mutlaka uygulanmalıdır.

BorPak;

  • Hücre bölünmesi artışı
  • Hücre duvarlarının oluşumu
  • Meyve ve meyve kapsülü oluşumu ve gelişimi
  • Şeker seviyesinin yükselmesi
  • Daha iyi çimlenme
  • Önemli ölçüde kök gelişiminin artışı
  • Yüksek kaliteli ürün için, vazgeçilmez gerekliliktir.

İlgili Ürünler

Menü