BİBER
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
2 Fide Şaşırtmadan 2-3 Gün Öncesi Damlamadan 1 1.5 L/Da Toprağın Yapısını ve Kalitesini Arttırarak Fide Dikimi İçin Uygun Ortam Sağlamak
1 Fide Bandırma Dönemi Bandırma Yöntemiyle 9 250 mL / 50 L Su Şaşırtma Şokunu Azaltmak
2  Fide Dönemi Damlamadan Jack's Professional 10-52-10 + ME 500 g/Da Kök Gelişimini Arttırmak
Damlamadan 4 500 mL/100 L Su
Damlamadan 9 500 mL/Da
3 Fide Gelişim Dönemi Damlamadan Jack's Professional 25-5-15 + ME veya 27-15-12 + ME 500 g/Da Bitkide Güçlü Kök ve Dengeli Vejetatif Gelişme Sağlamak
Yapraktan lithovit 100 gr/100 L Su
Yapraktan 5 50 mL/100 L Su
Yapraktan 15 100 mL/100 L Su
4  Çiçeklenme Dönemi Yapraktan 13 100 mL/100 L Su Çiçek Tutumunu Arttırıp Dökülmeyi Azaltmak
Yapraktan lithovit 100 gr/100 L Su
Damlamadan 1 1L/Da
Damlamadan Jack's Professional 27-15-12 + ME 1 kg/Da
5  Meyve İrileşme Dönemi Yapraktan 13 100 mL/100 L Su Meyvenin İriliğini ve Hastalıklara Karşı Direncini Arttırmak
Yapraktan lithovit 200 gr/100 L Su
Yapraktan SeaPak 150 mL/100 L Su
Yapraktan 6 500 mL/100 L Su
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr/100 L Su
Damlamadan 12 500 mL/Da
6 Meyve Gelişim Dönemi Damlamadan 9 500 mL/Da Meyve Gelişimini Desteklemek
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr/100 L Su
Yapraktan lithovit 200 gr/100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 1 kg/Da
Damlamadan 12 500 mL/Da
3 Olgunlaşma Dönemi  Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 1kg/Da Meyve Kalitesini Arttırmak
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılmas tavsiye edilir.

BUĞDAY-ARPA-YULAF
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
4 Tohum Ekimi Öncesi Tarlanın Hazırlanması Dönemi Son Kat Dıskara Öncesi Pülverizatörle(Yabancı Ot Uygulaması ile) 1 1L/Da Toprağın Yapısını ve Kalitesini Arttırarak Ekim İçin Uygun Ortam Sağlamak
bug1  Tohum Ekimi Öncesi Tohum Kaplamada 9 50 kg Tohum/200 mL Çimlenme Yüzdesini Arttırmak
5 Kök Boğazı İlaçlaması Esnasında Yapraktan 9 100 mL/100 L Su Köklerin Uzamasını ve Sağlıklı Bir Vejetatif Gelişme Dönemi Sağlamak
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr/100 L Su
Yapraktan 15 100 mL/100 L Su
Yapraktan lithovit 100 gr/100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 27-15-12+ ME veya 20-20-20 + ME 100 gr/100 L Su
6 Pas Uygulaması Aşamasında Yapraktan lithovit 100 gr/100 L Su Buğdayda Dane Gelişimini Arttırarak Verim Artışı Sağlamak
Yapraktan 13 100 mL/100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 14-5-38 + ME 100 gr/100 L Su
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14 Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılmas tavsiye edilir.

DOMATES
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
7 Fide Şaşırtmadan 2-3 Gün Öncesi Damlamadan 1 1.5L/Da Toprağın Yapısını ve Kalitesini Arttırarak Fide Dikimi İçin Uygun Ortam Sağlamak
8 Fide Bandırma Dönemi Bandırma Yöntemi İle 9 250 mL/50 L Su Şaşırtma Şokunu Azaltmak
dom2 Fide Dönemi Damlamadan Jack's Professional 20-10-20 + ME veya 25-5-15 + ME 500 g/Da Kök Gelişimini Arttırmak
dom3 Fide Gelişim Dönemi Damlamadan Jack's Professional 10-52-10 + ME 500 g/Da Bitkide Güçlü Kök ve Dengeli Vejetatif Gelişme Sağlamak
Damlamadan 9 500 mL/Da
Yapraktan 5 50 mL/100 L Su
Yapraktan 4 500 mL/100 L Su
Yapraktan 15 100 mL/100 L Su
dom4 Çiçeklenme Dönemi Yapraktan 13 100 mL/100 L Su Çiçek Tutumunu Arttırıp Dökülmeyi Azaltmak
Yapraktan lithovit 100 gr/100 L Su
Damlamadan 1 1 L/Da
Damlamadan Jack's Professional 27-15-12 + ME 1 kg/Da
dom5 Meyve Tutum Dönemi Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su Meyvenin İriliğini ve Hastalıklara Karşı Direncini Arttırmak
Yapraktan lithovit 150 gr/100 L Su
Yapraktan 11 100 mL / 100 L Su
Yapraktan 15 50 mL / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 20-20-20 + ME 150 gr / 100 L Su
Damlamadan 12 500 mL / Da
dom6 Meyve Gelişim Dönemi Yapraktan 9 150 mL / 100 L Su Meyve Gelişimini Desteklemek
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr / 100 L Su
Yapraktan lithovit 200 gr / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 1 kg/Da
Damlamadan 9 500 mL / Da
dom7 Renk Dönemi Yapraktan lithovit 200 gr / 100 L Su Meyvenin Renklenmesini Sağlamak
Yapraktan Jack's Professional MOST – 100 g / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 1 5 kg / Da
dom8 Olgunlaşma Dönemi Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 1 kg/Da Meyve Kalitesini ve Brix Değerini Arttırmak
Yapraktan 12 200 mL / 100 L Su
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14 Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılmas tavsiye edilir.

ELMA
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
elm1 Gözler Uyanırken Yapraktan 15 100 mL / 100 L Su Gözlerin Homojen Açılmasını Sağlamak
Yapraktan 5 50 mL / 100 L Su
Damlamadan 1 1 5 L / Da
elm2 Fare Kulağı Dönemi Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su Vejetatif Gelişmeyi Sağlamak
Yapraktan 9 200 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 20-20-20 + ME 2 kg/Da
elm3 Pembe ve Beyaz Çiçek Dönemi Yapraktan Jack's Professional 20-20-20 + ME 200 gr/100 L Su Çiçek Tutumunu Arttırmak
Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 10-52-10 + ME 3 kg / Da
elm4 Çiçek Taç Yaprakların Dökülme Dönemi Yapraktan 11 100 mL / 100 L Su Kuvvetli Meyve Gelişimini Sağlamak
Damlamadan Jack's Professional 27-15-12 + ME 1 kg/Da
elm5 Meyve Tutma Dönemi Yapraktan 9 100 mL / 100 L Su Meyve Tutumunu Sağlamak ve Arttırmak
Yapraktan lithovit 200 gr/100 L Su
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 g/100 L Su
Damlamadan 1 1L/Da
Damlamadan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 1 kg/Da
elm6 Renk Dönüşümü ve Olgunlaşma Dönemi Yapraktan lithovit 200 gr / 100 L Su Kalite ve Verimi Arttırmak
Yapraktan 12 200 mL/100 L Su
Yapraktan 13 100 mL/100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 3 kg/Da
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14 Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılmas tavsiye edilir.

KİRAZ
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
kir1 Gözler Şiştiğinde/Kabardığında Yapraktan 15 100 mL / 100 L Su Gözlerin Homojen Açılmasını Sağlamak
Yapraktan 5 50 mL / 100 L Su
Damlamadan 1 1.5 L / Da
kir2 Çiçeklenme %5 Olduğunda Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su Çiçeklenmeyi Teşvik Etmek
Yapraktan Jack's Professional 10-52-10 + ME 150 gr/100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 10-52-10 + ME 3 kg/Da
9 Çiçeklenme %80 Olduğunda Yapraktan Jack's Professional 20-20-20 + ME 200 gr/100 L Su Çiçek Tutumunu Arttırmak
Yapraktan 11 100 mL/100 L Su
Yapraktan 6 100 mL/100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 20-20-20 + ME 1 kg / Da
91 Meyve Tutma Dönemi Yapraktan 9 100 mL / 100 L Su Meyve Tutumunu Sağlamak ve Arttırmak
Yapraktan lithovit 200 gr/100 L Su
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 g/100 L Su
Damlamadan 1 1L/Da
Damlamadan Jack's Professional 20-20-20 + ME 1 kg / Da
kir4 Meyve Çapının 3-4 mm Olduğu Dönem Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr / 100 L Su Meyvelerin İrileşmesini Sağlamak
Yapraktan lithovit 200 gr/100 L Su
Yapraktan 11 100 mL / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 150 gr / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 1 kg / Da
KİRAZDA ÇATLAMAYA KARŞI SAMAN SARISI OLDUĞU DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN YAĞIŞLARDAN (YAĞMUR) EN AZ 24 SAAT ÖNCE MUTLAKA 500 mL / 100 L SU / Da DOZUNDA3UYGULAMASINI TEK OLARAK YAPINIZ! İLK UYGULAMAYI GA İLE BİRLİKTE YAPACAKSANIZ UYGULAMA ÖNCESİNDE EN AZ 72 SAAT YAĞMUR YAĞMADIĞINDAN EMİN OLUN!
kir5 Saman Sarısına Döndüğü Dönem Yapraktan lithovit 200 gr / 100 L Su Uyumlu Renk Dönüşümünü Sağlamak
Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 1 kg / Da
kir7 Dane İrileşme Dönemi Yapraktan 9 100 mL / 100 L Su Meyvenin Kalite ve Verimini Arttırmak
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 14-5-38 + ME 200 gr / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 3 kg / Da
ÇATLAMAYA KARŞI İKİNCİ UYGULAMASI BİRİNCİ UYGULAMADAN(YAĞIŞ DURUMUNA BAĞLI OLARAK) 7-10 GÜN SONRA YAPILMALIDIR !
92 Hasat Sonrası (Yapraklar Dökülmeden) Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 1 kg / Da Ağacı Gelecek Yıla Hazırlamak
Yapraktan 13 150 mL / 100 L Su
Yapraktan 5 50 mL / 100 L Su
Yapraktan 15 150 mL / 100 L Su
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılmas tavsiye edilir.

 

PAMUK
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
93 Tohum Ekimi Öncesi Tarlanın Hazırlanması Dönemi Son Kat Dıskara Öncesi Pülverizatörle( Yabancı Ot Uygulaması ile) 1 1 L/Da Toprağın Yapısını ve Kalitesini Arttırarak Ekim İçin Uygun Ortam Sağlamak
pam1 Tohum Ekimi Öncesi Tohum Kaplamada 9 50 kg Tohum / 250 mL Çimlenme Yüzdesini Arttırmak
94 Fide Dönemi 4-8 Yaprak Yapraktan 9 50 mL / 100 L Su Fidenin Sağlıklı Büyümesini Sağlamak
Yapraktan 15 50 mL / 100 L Su
Yapraktan veya Damlamadan Jack's Professional 10-52-10 + ME 150 gr / Da
pam3 Gelişim Dönemi 8-10 Yaprak Yapraktan 11 100 mL / 100 L Su Sağlıklı Bir Vejetatif Gelişme Dönemi Sağlamak
Yapraktan Jack's Professional 20-20-20 + ME 200 gr / 100 L Su
Yapraktan 15 100 mL / 100 L Su
Yapraktan 9 100 mL / 100 L Su
Yapraktan lithovit 200 g / 100 L Su
95 Tarak Tutum Dönemi Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su Tarak Tutumunu Arttırmak
Yapraktan lithovit 150 gr / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 10-52-10 + ME 300 gr / 100 L Su
Yapraktan(Bitki Gelişim Düzenleyici ile Birlikte Kullanılması Önerilir) 5 50 mL / Da
96 Çiçeklenme Dönemi Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su Çiçeklenmeyi Arttırmak
Yapraktan 15 50 mL / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 100 gr / 100 L Su
Yapraktan 12 200 mL / 100 L Su
97 Koza Dönemi Yapraktan Jack's Professional MOST 50 gr / 100 L Su Kozanın Gelişip İrileşmesini Sağlamak
Yapraktan 11 100 mL / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 14-5-38 + ME 100 gr / 100 L Su
98 Olgunlaşma Dönemi Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 1 kg / Da Hasattaki Verimi Arttırmak
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılmas tavsiye edilir.

PATLICAN
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
2 Fide Şaşırtmadan 2-3 Gün Öncesi Damlamadan 1 1 L/Da Toprağın Yapısını ve Kalitesini Arttırarak Fide Dikimi İçin Uygun Ortam Sağlamak
pat1 Fide Bandırma Dönemi Bandırma Yöntemi İle 9 250 mL / 50 L Su Şaşırtma Şokunu Azaltmak
pat2 Çiçeklenme Başladığı Dönem Yapraktan 13 50 mL / 100 L Su Çiçek Tutumunu Arttırıp Dökülmeyi Azaltmak
Yapraktan lithovit 150 gr / 100 L Su
Yapraktan 4 200 mL / 100 L Su
Yapraktan 12 200 mL / Da
Damlamadan 1 1 L / Da
Damlamadan Jack's Professional 10-52-10 + ME 1 kg / Da
pat3 Çiçeklenmenin %70-80 Gerçekleşmiş Olduğu Dönem Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su Mevcut Çiçekleri Koruyup Verimliliği Arttırmak
Yapraktan 6 250 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 20-20-20 + ME 1 kg/Da
pat4 Meyve Tutum Dönemi Yapraktan lithovit 100 gr / 100 L Su Meyvelerin İrileşmesini ve Koyu Renk Almasını Sağlamak
Yapraktan 11 150 mL / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr / 100 L Su
Yapraktan 12 200 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 1 kg / Da
pat5 Olgunlaşma Dönemi Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 1 kg / Da Meyve Kalitesini ve Verimini Arttırmak
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

SALATALIK
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
2 Fide Şaşırtmadan 2-3 Gün Öncesi Damlamadan 1 1.5 L/Da Toprağın Yapısını ve Kalitesini Arttırarak Fide Dikimi İçin Uygun Ortam Sağlamak
sal1 Fide Bandırma Dönemi Bandırma Yöntemi İle 9 250 mL / 50 L Su Şaşırtma Şokunu Azaltmak
sal2 Fide Dönemi Damlamadan Jack's Professional 10-52-10 + ME 500 g / Da Kök Gelişimini Arttırmak
Damlamadan 4 500 mL / Da
sal3 Fide Gelişim Dönemi Damlamadan Jack's Professional 20-20-20 + ME 500 g / Da Bitkide Güçlü Kök ve Dengeli Vejetatif Gelişme Sağlamak
Damlamadan 9 500 mL / Da
Yapraktan 5 50 mL / 100 L Su
Yapraktan 15 100 mL / 100 L Su
sal4 Çiçeklenme Dönemi Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su Çiçek Tutumunu Arttırıp Dökülmeyi Azaltmak
Yapraktan lithovit 100 gr / 100 L Su
Damlamadan 1 1 L / Da
Damlamadan Jack's Professional 27-15-12 + ME 1 kg / Da
sal5 Meyve Tutum Dönemi Yapraktan lithovit 150 gr / 100 L Su Meyvenin İriliğini ve Hastalıklara Karşı Direncini Arttırmak
Yapraktan 11 100 mL / 100 L Su
Yapraktan 15 50 mL / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 20-20-20 + ME 150 gr / 100 L Su
Damlamadan 12 500 mL / Da
99 Meyve Gelişim Dönemi Yapraktan 9 200 mL / 100 L Su Meyve Gelişimini Desteklemek
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr / 100 L Su
Yapraktan lithovit 200 gr / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 1 kg / Da
Damlamadan 12 500 mL / Da
sal6 Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 1 kg / Da Meyve Kalitesini ve Verimini Arttırmak
Yapraktan 12 200 mL / 100 L Su
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

ÜZÜM
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
1 Gözler Uyanırken Yapraktan 5 50 mL / 100 L Su Daha Fazla Gözün Uyanmasını Teşvik Etmek
Yapraktan 15 50 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 10-52-10 + ME 500 gr / Da Erken Dönemde Bitkinin Fosfor İhtiyacını Karşılamak
Damlamadan 1 1L/Da Toprağın Organik Madde Eksiğini Gidermek
2 Sürgünlerin 20-25cm Olduğu Dönem Yapraktan 9 100 mL / 100 L Su Sürgünlerin Sağlıklı Gelişimini Sağlamak
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr / 100 L Su
Yapraktan lithovit 100 gr / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 20-20-20 + ME 500 gr / Da
3 1. Salkım Uzatma Dönemi Yapraktan 13 50 mL / 100 L Su Salkım Gelişimini Arttırmak
Yapraktan lithovit 100 gr / 100 L Su
Yapraktan 15 100 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 27-15-12 + ME 1 kg / Da
4 2. Salkım Uzatma Dönemi Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr / 100 L Su Salkım Uzatma ve İz Element İhtiyacını Karşılama
Damlamadan 9 400 mL / Da
Yapraktan 11 100 mL / 100 L Su
5 Çiçeklenme Öncesi Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su Çiçeklenmeyi Teşvik Etmek ve Dane Tutumunu Arttırmak
Yapraktan Jack's Professional 10-52-10 + ME 200 gr / 100 L Su
Yapraktan 15 100 mL / 100 L Su
Damlamadan 1 1L / Da
Damlamadan Jack's Professional 10-52-10 + ME 750g/Da
6 Çiçeklenme Sonrası Korukların Saçma İriliğinde Olduğu Dönem Yapraktan lithovit 200 gr / 100 L Su Dane Tutumunu ve Büyümesini Arttırmak
Yapraktan Jack's Professional 20-20-20 + ME 200 gr / 100 L Su
Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 20-20-20 + ME 1 kg / Da
7 Korukların Nohut Büyüklüğünde Olduğu Dönemi Yapraktan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 200 gr / 100 L Su Dane İriliğini ve Verimini Arttırmak
Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su
Yapraktan 12 200 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional17-5-24 + 2MgO + ME 1 kg/Da
YAŞ ÜZÜM OLARAK DEĞERLENDİRMEK İSTENİRSE EYLÜL- EKİM YAĞMURLARININ NEDEN OLACAĞI ÇATLAMAYA KARŞI SALKIMLAR TAMAMEN KAPLANACAK ŞEKİLDE 500 mL / 100 L SU / Da DOZUNDA 3UYGULAMASINI TEK BAŞINA YAPINIZ! ÇATLAMAYA KARŞI İKİNCİ 3 UYGULAMASI BİRİNCİ UYGULAMADAN(YAĞIŞ DURUMUNA BAĞLI OLARAK) 7-10 GÜN SONRA YAPILMALIDIR!
8 Danelere Tatlı Su Yürümeye Başladığı Dönem Yapraktan lithovit 200 gr / 100L Su Danedeki Şeker Oranını Arttırmak Raf Ömrünü Uzatmak
Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 1.5kg/Da
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

ZEYTİN
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
zey1 Sürgünlerin Başlangıç Dönemi(Mart – Nisan) Damlamadan Jack's Professional 27-15-12 + ME 2 Kg / Da Sürgünleri Arttırarak İz Element Takviyesi Yapmak
Damlamadan 1 50 mL / 100 L Su
zey2 Sömekler Çiçeklenmeye Başladığında (Mayıs Sonu-Haziran Başı) Yapraktan Jack's Professional 10-52-10 + ME 150 g / 100 L Su Meyvelerin Tek Tip Olması ve Hastalıklara Karşı Direncinin Artmasını Sağlar
Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su
Yapraktan 15 100 mL / 100 L Su
Yapraktan 5 100 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 10-52-10 + ME 2 kg / Da
zey3 Meyve Tutum Dönemi Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su Meyve Tutumunu Arttırmak
Yapraktan Jack's Professional MOST 150 gr / 100 L Su
Yapraktan lithovit 200 gr / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 20-20-20 + ME 1 kg / Da
Damlamadan 1 1 L / Da
zey4 Dane İrileşme Yapraktan Jack's Professional 25-5-15 + ME 200 gr / 100 L Su Danelerin İrileşmesini Sağlamak
Yapraktan 11 100 mL / 100 L Su
Yapraktan 9 200 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 2 kg / Da
zey5 Meyve Çekirdeklerinin Sertleştiği Dönem Yapraktan Jack's Professional 25-5-15 + ME 200 g / 100 L Su Meyvenin Dayanıklılığının Artmasını Sağlamak
Yapraktan lithovit 200 gr / 100 L Su
Damlamadan 1 1 L / Da
Damlamadan Jack's Professional 25-5-15 + ME 2 kg / Da
zey6 Meyvelerin İrileşme Dönemi Yapraktan 11 100 mL / 100 L Su Meyvenin Tek Tip Büyüyüp İrileşmesine Yardımcı Olmak
Yapraktan Jack's Professional 20-20-20 + ME 200 gr / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 17-5-24 + 2MgO + ME 2 kg / Da
zey7 Olgunlaşma Dönemi Yapraktan 9 200 mL / 100 L Su Bitkiyi Stresten Uzak Tutup Bitkinin Raf Ömrünün Artmasını Sağlar
Yapraktan Jack's Professional 14-5-38 + ME 300 gr / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 2 kg / Da
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

ÇELTİK
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
93 Tohum Ekimi Öncesi Tarlanın Hazırlanması Dönemi Son Kat Dıskara Öncesi Pülverizatörle(Yabancı Ot Uygulaması ile) 1 1L/Da Toprağın Yapısını ve Kalitesini Arttırarak Ekim İçin Uygun Ortam Sağlamak
cel1 Tohum Ekimi Öncesi Tohum Kaplamada 9 50 kg Tohum / 200 mL Çimlenme Yüzdesini Arttırmak
1 2-4 Yaprak Olduğu Dönem Yapraktan 15 100 mL / 100 L Su Köklerin Uzamasını ve Sağlıklı Bir Vejetatif Gelişme Dönemi Sağlamak
Yapraktan lithovit 100 gr / 100 L Su
Yapraktan 5 50 mL / 100 L Su
Yapraktan 9 100 mL / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 10-52-10 + ME 100 gr / 100 L Su
2 Kardeşleme Dönemi Öncesinde Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr / 100 L Su Buğdayda Dane Gelişimini Arttırarak Verim Artışı Sağlamak
Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 27-15-12 + ME 100 gr /100 L Su
3 Sapa Kalkma Dönemi Yapraktan lithovit 150 gr / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 gr / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 20-20-20 + ME 100 gr /100 L Su
4 Gebeleşme Dönemi Yapraktan lithovit 150 gr / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 14-5-38 + ME 100 gr /100 L Su
5 Başak Dönemi Yapraktan Jack's Professional 14-5-38 + ME 100 gr /100 L Su
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

 

ŞEFTALİ
Kullanım Dönemi Uygulamada Kullanım Şekli Önerilen Ürün Kullanım Miktarı Kullanım Amacı
sef1 Gözler Uyanırken Yapraktan 15 100 mL / 100 L Su Gözlerin Homojen Açılmasını Sağlamak
Yapraktan 5 50 mL / 100 L Su
Yapraktan 1 1 5 L / Da
sef2 Sapa Kalkma Dönemi Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 14-5-38 + ME 100 gr /100 L Su
sef3 Çiçek Taç Yaprakların Dökülme Dönemi Yapraktan 9 100 mL / 100 L Su Çiçek Tutumunu Arttırmak
Yapraktan lithovit 100 gr / 100 L Su
Yapraktan Jack's Professional 27-15-12 + ME 200 mL / 100 L Su
sef4 Meyve Tutma Dönemi Yapraktan 11 100 mL / 100 L Su Kuvvetli Meyve Gelişimini Sağlamak
Yapraktan 9 200 mL / 100 L Su
Yapraktan lithovit 200 gr / 100 L Su
Damlamadan 1 1 L / Da
Yapraktan Jack's Professional MOST 100 g / 100 L Su
sef5 Renk Dönüşümü ve Olgunlaşma Dönemi Yapraktan Jack's Professional MOST 100 g / 100 L Su Kalite ve Verimi Arttırmak
Yapraktan lithovit 200 gr / 100 L Su
Yapraktan 12 200 mL / 100 L Su
Yapraktan 13 100 mL / 100 L Su
Damlamadan Jack's Professional 14-5-38 + ME 1 kg / Da
Yapraktan Her Uygulamada 400-600 Litrelik Tanka 1 Adet Organik Silikon Yayıcı Yapıştırıcı 14Kullanılması Önerilir.
Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.