Най-Добрите Световни Марки

Високо качественните продукти на Sereks предлага отлични съотношения на цена и качество за услугите на земеделските производители, търговци и дистрибутори с желание за изграждане на доверие.Всяка година се появява актуализирана линия от продукти с допълнителни решения и продължава да служи за подобряване качеството на продуктите в селското стопанство.

Приложение в селскостопанската практика

Когато се прилага в селското стопанство , действието на продукта Sereks е насочен към защита на околната среда, като се обръща специално внимание за използване методи и идеи намаляващи обработка на почвата, директно засаждане и икономия на енергията.

Положителните резултати от прилагането в селското стопанство

Продуктите добре се утвърдили при приложението в селското стопанство, невреден за здравето на човека както химично така и на микробиологическо ниво, не съдържа физически останки и не замърсяват околната среда, не нарушава естествения баланс и обхваща всички етапи на производството и търговията, като се започне от земята до масата. Като сертифициран органичен LITHOvit , Sereks представя широка гама продукти за приложение в селското стопанство.